គោលបំណងរបស់ស៊ីអាយអាយគឺបុគ្គលិកទាំងអស់ផ្តោតលើគុណភាពដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាផលិតផលដែលផលិតដោយស៊ីអេអាយអេដោយគ្មានពិការភាពព្យាយាមឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។
 • Manifolds

  Manifolds

  វ៉ាល់ច្រកទ្វារស្តង់ដារអេហ្វស៊ីអនុលោមតាមស្តង់ដាចុងក្រោយរបស់អេចអាយអេអាអេទី ២១ និងប្រើសំភារៈត្រឹមត្រូវសំរាប់សេវាកម្មអេចអេសអេសតាមស្តង់ដារណាន់អឹមភីអិល។
  កំរិតបញ្ជាក់ផលិតផល៖ PSL1 ~ 4  
  ថ្នាក់សម្ភារៈ: អេ។ អេ។ អេ។ អេហ្វ។ អេហ្វ 
  តំរូវការការអនុវត្ត៖ PR1-PR2 
  ថ្នាក់សីតុណ្ហភាព: PU